Your browser does not support JavaScript!
歷屆傑出校友

長庚大學創校三十餘年,本校畢業學子不論投入社會服務或繼續深造,都學以致用,充分發揮其所長,而且他們服務的熱誠與精神也多受到服務單位的肯定與歡迎,實踐了本校培育優秀專業人才貢獻社會的目標,為弘揚校譽,以樹立校友楷模,並激勵在校學生發揚長庚之光。

歷屆傑出校友
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31